01.06 - 06.10

CENA OD:

.

.

.

01.06 - 01.06

CENA OD:

.

.

.

21.07 - 21.07

CENA OD:

.

.

.

12.05 - 08.09

CENA OD:

.

11.09 - 22.09

CENA OD:

.

OFERTA

Jeste?my dla Was ...

Mo?emy zorganizowa? dla Pa?stwa ka?dy event od A do Z. Wyjazdy integracyjne, sp?ywy kajakowe, bale, konferencje, wycieczki krajoznawcze w Polsce i zagranic?, wyjazdy narciarsko-snowboardowe, wyprawy w?dkarskie i wszystko co tylko Pa?stwo sobie wymarz?.


Imprezy motoryzacyjne; zloty,wy?cigi...

Nasz? specjalno?ci? s? imprezy motoryzacyjne. Dobieramy dogodny termin i miejsce, zapewniamy r?nego rodzaju pomiary czasu np. na 1/4 mili, czy na torze sprawno?ciowym, zabezpieczenie medyczne, ochron?, nagrody, puchary, naklejki startowe, nag?o?nienie, foto i video, atrakcje dodatkowe, zakwaterowanie i imprezy w o?rodku, a tak?e pomoc w pozyskiwaniu sponsorw. Nasza wykwalifikowana kadra dope?ni wszelkich stara?, ?eby dana impreza wypad?a tak jak sobie wyobra?ali?cie i wymarzyli?cie, ?eby powsta? po prostu Amazing Events... z pasji do motoryzacji...

ISTNIEJE MO?LIWO?? WYNAJ?CIA OD NAS SAMEGO SPRZ?TU POMIAROWEGO WRAZ Z OBS?UG?, A TAK?E NAG?O?NIENIA.


Pomiar czasu

Dysponujemy w?asnym sprz?tem pomiarowym do przeprowadzenia zawodw Time Attack itp. a tak?e wy?cigw na 1/4 mili.

Time Attack

- pomiar czasu w p?tli

- nieograniczona ilo?? zawodnikw

- wyniki w dowolnym momencie


1/4 mili

- najnowocze?niejszy i najdok?adniejszy sprz?t w Polsce (pomiar czasu w 4 odcinkach)

- jedyne w Polsce wy?wietlacze LED z mo?liwo?ci? wpisania dowolnego tekstu

- pomiar czasu reakcji (RT), 60ft, 1/8 mili + pr?dko?? , 1/4 mili + pr?dko??

- jedyne takie w Polsce time slipy (wydruki z czasem) po ka?dym przeje?dzie z wieloma dodatkowymi informacjami (warunki atmosferyczne, miejsce w klasie, strata do prowadz?cego, nazwa imprezy)


Wyjazdy integracyjne ...

Imprezy integracyjne to inwestycja w ludzi, ktra poprzez r?nego rodzaju aktywno?ci, pomaga w budowaniu relacji mi?dzy pracownikami. Wsplnie sp?dzony czas poza miejscem pracy zacie?ni relacje w grupie, zintegruje, pomo?e nawi?za? wsp?prac?, zaufanie, a nawet przyja??.
Korzystaj?c z profesjonalnie przygotowanych wyjazdw integracyjnych dokonujesz doskona?ej inwestycji w swoj? firm?.
Zapewniamy: rezerwacj? hotelu, catering, zabawy integracyjne, szkolenia, zaplecze techniczne, zaplecze artystyczne, dokumentacje foto/video, transport, ubezpieczenie, koordynacj?


Konferencje, kongresy, gale ...

Zapewniamy: rezerwacj? hotelu, sali, catering, zaplecze techniczne, efekty specjalne, opraw? artystyczn?, dokumentacje foto/video, transport, ubezpieczenie, koordynacj?


Sp?ywy kajakowe ...

Zapewniamy: rezerwacj? noclegw i kajakw, catering, zaplecze techniczne, opracowanie i dobr trasy sp?ywu, dokumentacje foto/video, transport, ubezpieczenie, koordynacj?, zabezpieczenie


OPINIE UCZESTNIKÓW - zobacz wszystkie